Mobile menu
plg_search_tz_portfolio_content
plg_search_tz_portfolio_categories
Контакты
Новостная лента
Ссылки
Планки | Сувениры
0 Товары 0.00 грн
Корзина Показать
заказать орденские планки он-лайн заказать медальные колодки он-лайн

Указ Президента Украины № 365 от 30.05.2012

Указ 
Президента України

Про відомчі заохочувальні відзнаки

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
№ 483/2012 від 20.08.2012 
№ 431/2013 від 20.08.2013}

З метою вдосконалення порядку встановлення та використання відомчих заохочувальних відзнак, визначення їх обгрунтованої кількості та зменшення бюджетних витрат, пов'язаних із нагородженням відомчими заохочувальними відзнаками, постановляю:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки (додається).

2. Міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, керівникам (командувачам) військових формувань, державних правоохоронних органів забезпечити в установленому порядку перегляд актів про встановлення відомчих заохочувальних відзнак, приведення таких актів у відповідність із вимогами цього Указу, дотримання закону про державну реєстрацію наказів щодо встановлення відомчих заохочувальних відзнак та положень про відомчі заохочувальні відзнаки.

Запропонувати Генеральному прокуророві України переглянути акти щодо відомчих заохочувальних відзнак з метою оптимізації цих відзнак.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 18 листопада 1996 року № 1094 «Про відомчі заохочувальні відзнаки»;

Указ Президента України від 13 лютого 1997 року № 134 «Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки»;

Указ Президента України від 9 вересня 2000 року № 1055 «Про внесення змін до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року № 134»;

пункт 5 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1227 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

Указ Президента України від 15 червня 2004 року № 650 «Про встановлення єдиного зразка колодки до медалей відомчих заохочувальних відзнак»;

Указ Президента України від 28 листопада 2007 року № 1158 «Про внесення змін до Указу Президента України від 18 листопада 1996 року № 1094»;

Указ Президента України від 27 березня 2008 року № 274 «Про внесення зміни до Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки»;

Указ Президента України від 28 січня 2009 року № 46 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 18 листопада 1996 року № 1094».

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ 
30 травня 2012 року 
№ 365/2012

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 30 травня 2012 року № 365/2012

ПОЛОЖЕННЯ 
про відомчі заохочувальні відзнаки

1. Відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери їх управління, військовослужбовців та працівників військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, працівників державних правоохоронних органів, а також інших осіб, визначених цим Положенням.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 483/2012 від 20.08.2012}

2. Відомчими відзнаками відзначаються:

медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби», «Ветерану служби» - військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу;

нагрудним знаком - працівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, а також працівники військових формувань, працівники державних правоохоронних органів;

подякою, грамотою, почесною грамотою - працівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери їх управління, військовослужбовці та працівники військових формувань, особи рядового і начальницького складу, працівники державних правоохоронних органів.

Особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

Нагрудними знаками, подяками, грамотами, почесними грамотами Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства промислової політики України, крім осіб, зазначених в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, також можуть бути відзначені інші працівники відповідних галузей.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 483/2012 від 20.08.2012, в редакції Указу Президента № 431/2013 від 20.08.2013}

3. Відомча відзнака встановлюється з одночасним затвердженням положення про відомчу відзнаку та ескізу відомчої відзнаки наказом відповідно керівника центрального органу виконавчої влади, керівника (командувача) військового формування, державного правоохоронного органу, який згідно із законодавством України уповноважений видавати накази, що є нормативно-правовими актами.

У міністерстві може бути встановлено не більше трьох нагрудних знаків, іншому центральному органі виконавчої влади - один, у військовому формуванні або державному правоохоронному органі, що не перебуває у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - не більше трьох; ступені нагрудних знаків не встановлюються, крім нагрудного знака Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Шахтарська слава», який може мати I, II та III ступінь.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 431/2013 від 20.08.2013}

Положенням про відомчу відзнаку визначаються підстави відзначення осіб відомчою відзнакою, порядок представлення до відзначення, розгляду матеріалів та прийняття рішення про відзначення або відмову у відзначенні, опис відомчої відзнаки, порядок вручення, носіння, зберігання відомчої відзнаки, а також гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені працівники, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу протягом календарного року.

Ескіз відомчої відзнаки в установленому порядку попередньо погоджується з Комісією державних нагород та геральдики.

Відомчі відзнаки не можуть відтворювати державні нагороди України і повинні відповідати таким вимогам:

діаметр медалі має становити 32 мм, розмір прямокутної колодки до медалі - 28х42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30x2 мм та 2 мм;

розмір нагрудного знака не може перевищувати 45х45 мм; колодки нагрудний знак не має;

розмір планок медалі, нагрудного знака має становити 28х12 мм;

медалі та нагрудні знаки мають виготовлятися з недорогоцінного металу, подяки, грамоти, почесні грамоти - на папері.

4. Відзначення відомчою відзнакою провадиться:

наказом керівника відповідного центрального органу виконавчої влади - щодо працівників цього органу виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери його управління, а в разі, якщо у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади перебуває військове формування або державний правоохоронний орган, - також щодо військовослужбовців і працівників такого військового формування, державного правоохоронного органу, осіб рядового і начальницького складу, а відповідними наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства  промислової політики України - також щодо відповідних осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Положення;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 483/2012 від 20.08.2012№ 431/2013 від 20.08.2013}

наказом керівника (командувача) військового формування, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - щодо військовослужбовців та працівників цього військового формування;

наказом керівника державного правоохоронного органу, що не перебуває в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, - щодо військовослужбовців та працівників цього органу.

5. Особі, відзначеній відомчою відзнакою у вигляді медалі, нагрудного знака, видається посвідчення за підписом керівника відповідного центрального органу виконавчої влади, керівника (командувача) військового формування, державного правоохоронного органу.

6. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується відповідно центральним органом виконавчої влади, органом управління військового формування або державним правоохоронним органом.

7. Відомча відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород.

За наявності в особи декількох медалей, зазначених у абзаці другому пункту 2 цього Положення, носиться лише та, що була вручена останньою.

Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений відомчими відзнаками може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

8. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

Глава Адміністрації 
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН