Mobile menu
plg_search_tz_portfolio_content
plg_search_tz_portfolio_categories
Контакты
Новостная лента
Ссылки
Планки | Сувениры
0 Товары 0.00 грн
Корзина Показать
заказать орденские планки он-лайн заказать медальные колодки он-лайн

Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок"

Отмененная

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2010 

м. Київ 

N 611 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 187/18925

Про заснування відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 18 січня 2013 року N 38)

Відповідно до вимог Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою відзначення багаторічної плідної праці, високого професіоналізму, вагомих особистих показників у справу зміцнення законності та правопорядку, конституційного ладу в державі, високу професійність, честь та гідність, здійснення вчинку, спрямованого на зміцнення авторитету правоохоронних органів та підвищення іміджу міліції,

НАКАЗУЮ:

1. Заснувати відомчу заохочувальну відзнаку МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок".

2. Затвердити:

2.1. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок", що додається.

2.2. Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок", що додається.

2.3. Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ МВС "Закон та порядок" та планки відзнаки, що додається.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Казанський Ю. С.) забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
А. В. Могильов
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова профспілкової спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України
 

 
 
А. С. Онищук
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок"

1. Відзнакою МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок" (далі - відзнака) нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС, цивільні працівники системи МВС (особи, які не мають військових або спеціальних звань), які, як правило, мають вислугу (загальний трудовий стаж) понад 20 років, за зразкову організацію діяльності міліцейських або військових підрозділів, вагомий внесок у справу зміцнення законності та правопорядку, конституційного ладу в державі, високу професійність, честь та гідність, здійснення вчинку, спрямованого на зміцнення авторитету правоохоронних органів та підвищення іміджу міліції.

2. Вислуга років при поданні до вручення відзнаки визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

3. Нагородження відзнакою здійснюється наказом Міністра внутрішніх справ України.

4. Нагородження цією відзнакою може бути здійснено посмертно.

5. Відзнака та посвідчення до неї вручаються в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ України.

6. В облікових документах нагородженого (особовій справі, трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу МВС про нагородження відзнакою.

7. Відзнака носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків до почесних звань України та вище відомчих відзнак МВС.

На повсякденній формі одягу відзнаку може заміщати планка відзнаки.

8. Повторне нагородження відзнакою не проводиться.

9. У разі втрати відзнаки чи посвідчення до неї дублікат не видається.

Нагородженому може бути виданий дублікат відзнаки або посвідчення до неї, якщо буде визнано, що втрата відзнаки, свідоцтва чи посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха або з інших причин, що не залежали від нагородженого.

10. Відзнака та посвідчення до неї після смерті нагородженого залишаються в його родині.

11. Позбавлення відзнаки проводиться наказом Міністра внутрішніх справ України у разі засудження нагородженого за скоєння злочину згідно з вироком суду, який вступив у законну силу.

12. Висунення кандидатів до нагородження відзнакою здійснюється гласно у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, Головному управлінні внутрішніх військ, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах МВС, за результатами чого готуються відповідні нагородні листи, в яких зазначаються конкретні заслуги кандидатів, що стали підставою для порушення питання про їх нагородження.

13. Підготовка документів на кандидатів для нагородження відзнакою здійснюється:

13.1. На осіб начальницького складу та працівників центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України - начальниками (керівниками) структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

13.2. На осіб начальницького складу та працівників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, Головному управлінні внутрішніх військ, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ - начальниками головних управлінь, управлінь, науково-дослідних установ, ректорами вищих навчальних закладів або особами, які виконують їх обов'язки.

13.3. На начальників (керівників) структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, Головному управлінні внутрішніх військ, науково-дослідних установ, ректорів вищих навчальних закладів - першим заступником Міністра, заступниками Міністра, які за своїми посадовими (функціональними) обов'язками координують діяльність зазначених органів та підрозділів.

13.4. На офіцерів і генералів внутрішніх військ - начальником Головного управління - командувачем внутрішніх військ МВС.

14. Після погодження з першим заступником Міністра або заступником Міністра, який за своїми посадовими (функціональними) обов'язками координує діяльність зазначеного органу чи підрозділу внутрішніх справ, нагородні матеріали подаються Міністрові внутрішніх справ України для прийняття рішення по суті.

15. Після прийняття Міністром внутрішніх справ України позитивного рішення нагородні матеріали передаються до Департаменту кадрового забезпечення МВС для підготовки проекту наказу.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції
 

 
 
Ю. С. Казанський
 

 

 

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок"

1. Відомча заохочувальна відзнака МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок" виготовляється зі сплавів міді та має форму чотирипроменевої зірки, покладеної на аналогічну за формою зірку, яка повернута під кутом 45 градусів. Поля обох зірок посріблені, пружки - позолочені. Верхня зірка вкрита просіченим сяйвом у вигляді 52-х позолочених променів.

Посередині відзнаки - позолочений картуш у вигляді стилізованого щита. У центрі картуша розташована емблема МВС, покладена на меч вістрям униз. Покриття емблеми та меча - нікель, малого Державного Герба України - золото.

У нижній частині картуша, нижче емблеми МВС, поверх леза меча - позолочена стрічка синьої емалі з написом "Закон та порядок".

Усі зображення рельєфні.

Розмір зірки 55 х 55 мм.

Діаметр емблеми МВС - 14 мм.

Довжина меча 31 мм.

Зворотний бік відзнаки плоский, з вигравіруваним номером та застібкою для прикріплення відзнаки до одягу.

2. Планка відзнаки - прямокутна пластина обтягнута стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм. Стрічка шовкова муарова синього кольору, з двома повздовжніми смужками жовтого (з лівого краю) та білого (з правого краю) кольорів. Ширина білої та жовтої смужок по 3 мм на відстані 3 мм від країв.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції
 

 
 
Ю. С. Казанський
 

 

 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра внутрішніх справ "Закон та порядок" та планки відзнаки

 

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції
 

 
 
Ю. С. Казанський
 

Заказываю: